برچسب: حزب اراده ملت ایران

اخبار سیاسی

حزب اراده ملت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خارج شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در ابتدای این بیانیه آمده است: «سال‌هاست که در سرزمین عزیزمان ایران، جان‌های شیفته و عدالت‌خواه ضمن بیزاری جستن از هرگونه تبعیض...