برچسب: حزب القوات اللبنانیه

اخبار بین الملل

تردید رهبر حزب القوات اللبنانیه نسبت به توانایی حریری در تشکیل دولتی متفاوت

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه در گفتگوی مطبوعاتی که سایت کانال “الجدید” منتشر کرد، گفت، متاسفانه دولت آینده هم دولت حزبی...