برچسب: حزب رفاه ملی افغانستان

اخبار سیاسی

مردم عادی افغانستان از درگیری های داخلی خسته شده اند

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچیان در دیدار محمدحسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان، اظهار کرد: افغانستان باید توسط افغانستانی‌ها آباد شود. اینکه کشور دومی...