برچسب: حزب مؤتلفه اسلامی

اخبار فرهنگی

توصیه بادامچیان به نمایندگان مجلس دهم

پَرنیوز
    به گزارش تابناک به نقل از فارس: اسدالله بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب اظهار داشت: این بصیرت ملت کاربلد در بزنگاه حساس...