برچسب: حسن بابایی

اخبار سیاسی

اجرای طرح داوری شورای حل اختلاف در دعاوی خودرو و ساختمان در دادگستری تهران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، حسن بابایی اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور و به...