برچسب: حسن بشیر

اخبار سیاسی

شعری برای شهادت محسن فخری‌زاده

پَرنیوز
در این شعر ارسالی به ایسنا آمده است: «مرگ پیروز»  شهادت وصل جانان است، مُردن در گسستن‌ها شهیدان زنده‌تر هستند، با از خود گذشتن‌ها بگو...