برچسب: حسن محسنی

اخبار فرهنگی

پاسخ به چند پرسش درباره آیین نامه استقلال وکلا

پَرنیوز
پرسش¬هایی درباره پیش نویس آیین نامه پیشنهادی برای لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری که از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که...