برچسب: حسين أمير عبداللهيان

اخبار سیاسی

امیرعبداللهیان: شهید سلیمانی یک ژنرال ارشد نظامی و یک دیپلمات به معنای واقعی بود

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، امیر عبداللهیان در سخنانی در مراسم “ابعاد سیاسی و راهبردی پیامدهای ترور سردار شهید سپهپد حاج قاسم سلیمانی” در دانشکده روابط بین...