برچسب: حسین امامی

اخبار سیاسی

امامی: دلیل مخالفت ما با به تعویق افتادن زمان کنکور پیش بینی شرایط کنونی بود

پَرنیوز
حسین امامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا ویروس در کشور بیان کرد: موضوع کرونا بحث جدی امروز...
اخبار سیاسی

امامی: گفتمان انقلاب و دفاع مقدس باید به گفتمان غالب در ادبیات جهان تبدیل شود

پَرنیوز
حسین امامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تلاش در جهت توجه به آثار...
اخبار سیاسی

امامی: گفتمان انقلاب و دفاع مقدس باید به گفتمان قالب در ادبیات جهان تبدیل شود

پَرنیوز
حسین امامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تلاش در جهت توجه به آثار...