برچسب: حسین اکبری سفیر پیشین ایران در لیبی

اخبار سیاسی

با تغییر دولت ها، فساد در لبنان از بین نمی رود

پَرنیوز
حسین اکبری، در مصاحبه با ایسنا، با بیان اینکه نخست وزیر مستعفی لبنان از جمله معدود نخست وزیران مستقل در این کشور بود که به...