برچسب: حسین تاریخی

اخبار اجتماعی

تشریح فعالیت های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

پَرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در دومین اجلاسیه سیزدهمین کنگره سیزدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی...
اخبار اجتماعی

تبیین نقش دانش آموزان در استکبارستیزی و شناخت استکبار

پَرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبارستیزی است. حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در...