برچسب: حسین سلیمی

اخبار اقتصادی

افزایش درخواست سرمایه گذاری خارجی در ایران

پَرنیوز
به گزارش تابناک به نقل از فارس، حسین سلیمی در مورد وضعیت سرمایه گذاری های خارجی و صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی، گفت: جلسات...