برچسب: حسین قاسمی

اخبار اجتماعی

سه رسته شغلی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد

پَرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی بیماری کرونا در حاشیه جلسه چهل و هشتم کمیته، برخی ابهامات ایجاد شده...