برچسب: حسین کیانی

اخبار سیاسی اخبار ویژه

خطاب یک هنرمند به مجلس جدید / «رویینه‌تنی ما رو به پایان است»

پَرنیوز
این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، در این یادداشت که آن را در اختیار ایسنا گذاشته، آورده است: «در آغاز به کارِ مجلسِ جدید لازم...