برچسب: حشمت السادات معینی‌فر

اخبار سیاسی

انتشار «جستاری در روابط ایران و هند»

پَرنیوز
به گزارش ایسنا،  این کتاب در ۲۹۷ صفحه و با  قیمت ۳۷ هزار تومان در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان عرضه شده است. در مقدمه...