برچسب: حشمت رستمی درونکلا

اخبار فرهنگی

یک حکم جالب و استفاده از قوانین داخلی و بین المللی برای احیای «حق سلامت»

پَرنیوز
در ایام کرونا زده این روزها یکی از مباحثی که مجددا مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفت یکی از شاخه ها حقوق بشری یعنی «حق...