برچسب: حقوق مالکیت فکری

اخبار سیاسی

مجلس دهم چگونه پدیدآوردندگان آثار هنری و فکری را بی دفاع کرد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب بهمن ماه سال ۸۶ پس از تمدید چندین ساله از سوی نمایندگان...