برچسب: حقوق کارگری

اخبار سیاسی

پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان...