برچسب: حقوق کار

اخبار فرهنگی

چند تذکر درباره مصوبات جلسه «تعیین دستمزد ۹۹» از دریچه «حقوق کار»

پَرنیوز
یکی از مهمترین جلسات پایان سال در کشور که هرساله میلیون‌ها نفر چشم انتظار نتیجه آن هستند، جلسه تعیین دستمزد کارگران است. این جلسه سال...