برچسب: حق آموزش

اخبار فرهنگی

وقتی «حق بر آموزش» و قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» به کمک فرزندان یک خانواده می آید!

پَرنیوز
به نظر میرسد از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی آموزش وپرورش به عنوان پیش فرضی که قابل قبول است، مورد توجه بوده و...