برچسب: حق شهرت

اخبار فرهنگی

افراد مشهور علاوه بر «درآمد تبلیغات» به «مسئولیت تبلیغات» هم فکر می کنند؟

پَرنیوز
همراه با رشد فزاینده وسایل ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون و سایت‌های اینترنتی همچنین انواع سرگرمی‌ها مانند هنر‌های نمایشی، ورزشی و موسیقی، ذهن عموم با نام...