برچسب: دیوانه بدن

اخبار فرهنگی

یاسر خاسب ، کارگردان دیوانه بدن ، در “دیوار آسمان” به قهرمانان ملی اشاره می کند

پَرنیوز
تهران – یاسر خاسب ، مدیر گروه دیوانه تئاتر ایران ، قصد دارد قهرمانان ملی و کسانی را که خود را برای کشور فدا کردند...