برچسب: دیوید لوسکومب

اخبار فرهنگی

“اندیشه قرون وسطایی” دیوید لوسکومب به کتابفروشی های ایران می آید

پَرنیوز
تهران – ترجمه فارسی کتاب “اندیشه قرون وسطایی” اثر دیوید لوسکومب اخیراً توسط SAMT ، ناشر ایرانی که برای دانشجویان دانشگاه کتاب تهیه می کند...