برچسب: ذخایر ژنتیکی

اخبار اجتماعی

امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی ایران را کشوری غنی از منابع و ذخایر فسیلی توصیف کرد و افزود: این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه...