برچسب: ذرت آلوده

اخبار اجتماعی

حاشیه‌سازی برای ذرت‌های اخراجی!

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، ظاهرا قرار نیست ماجرای ذرت‌های آلوده تمام شود و هرگاه گروهی با اعلام این موضوع یا مواردی که به نوعی ذرت‌های آلوده...