برچسب: ذرت

اخبار سیاسی

توضیحات نماینده خمین در مورد ترخیص ۸۱ هزار تن ذرت و چالشهای وزارت جهاد و گمرک

پَرنیوز
علیرضا نظری در گفت و گو با ایسنا در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد مبنی بر غیر...
اخبار سیاسی

مقصر اصلی در ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت ناهماهنگی بین وزارتخانه هاست

پَرنیوز
معین الدین سعیدی در گفت وگو با ایسنا، در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت و اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک...