برچسب: رئیس جریان الحکمه عراق

اخبار بین الملل

جریان الحکمه عراق کناره‌گیری‌اش از دولت را تکذیب کرد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، جاسم البخاتی، نماینده جریان الحکمه عراق گفت:‌ برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی اعلام کرده بودند جریان...