برچسب: رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر

اخبار سیاسی

شرایط منطقه اجازه الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی را نمی‌دهد

پَرنیوز
مجتبی امانی، در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طرح الحاق بخشی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بخشی از طرح معامله قرن...