برچسب: لایحه اصلاح قانون تجارت

اخبار فرهنگی

لایحه «به اصطلاح حمایت از سهامداران خرد» نباید با این ایرادات و ابهامات تصویب شود!

پَرنیوز
لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به منظور حمایت از سهامداران خرد که در جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۴ هیأت وزیران به...