برچسب: لایحه قانون تجارت

اخبار سیاسی

ساز و کار حذف نام تاجر از دفتر تجارتی تعیین شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱و ۴۶۲ و ۴۶۳ و...