برچسب: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی

اخبار اجتماعی

تراکم‌فروشی؛ شاهرگ درآمدی شهرداری‌ها

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مطالعات کارگروه شناسایی تعارض منافع سازمان شهرداری ها در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نشان داد که بودجه نقدی شهرداری تهران در...
اخبار اجتماعی

گلایه شریعتمداری از فساد در صدور مجوز دفاتر پیشخوان و بخشنامه‌های تامین اجتماعی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون “تدوین سند...
اخبار اجتماعی

اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی، موتور اصلی فقر و کاهش رفاه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، احمد میدری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون “تدوین سند...
اخبار اجتماعی

استعفای ۱۰۰ نفر از مدیران بهزیستی در پی یک بخشنامه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا با بیان اینکه حدود ۳.۵ ماه پیش بهزیستی بخشنامه‌ای در خصوص تعارض منافع مدیران بهزیستی که همزمان با پست...