برچسب: لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

اخبار سیاسی

بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران

پَرنیوز
سید البرز حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون، کلیات لایحه مشارکت...
اخبار سیاسی

بررسی کلیات لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در کمیسیون عمران

پَرنیوز
سید البرز حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست امروز کمیسیون لایحه...