برچسب: لشكر 27

اخبار سیاسی

سردار حاج حسین اسداللهی به یاران شهیدش پیوست

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، پیامی را در همین رابطه منتشر کرده که به این شرح است: «انا لله و انا...