برچسب: لغو پروازها

اخبار سیاسی

تکلیف مسافران ترکیه چه می‌شود؟

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، پروازهای ترکیه حدود دو هفته پیش، پس از هفت ماه تعلیق از سر گرفته شد. معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام...