برچسب: لیبرالیسم

اخبار سیاسی

نگاه اروپا به آینده روابط با آمریکا و چند توصیه برای ایران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، عابد اکبری، کارشناس مسائل اروپا در یادداشتی با این مقدمه می نویسد: «آمریکا دیگر الگو نیست. من هیچگاه این توهم را به خودم...