برچسب: لیلی نبی زاده

اخبار اجتماعی

چهارمین دوره از رویداد «تَکانِش» به صورت مجازی برگزار می‌شود

پَرنیوز
لیلی‬ بی‌زاده دبیر ‏چهارمین دوره رویداد تکانش و مدیر رویدادهای خانه نوآوری تعلیم و تربیت‬ در‬ گفتگو‬ با خبرنگار‬ مهر، ‬ در‬ خصوص‬ برگزاری چهارمین‬...