برچسب: ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی»

اخبار سیاسی

تدوین سیاست‌های فرهنگی در بحرانهای طبیعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این ماده واحده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سیاست‌های...