برچسب: مراقبت از سالمندان

اخبار اجتماعی

جایگاه فناوری اطلاعات در مراقبت از سالمندان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، ازجمله مشکلات جدی در کشور ما که نیازمند توجه فوری است، روند پرشتاب کهنسال شدن جمعیت است و باوجود این‌که رشد جمعیت...