برچسب: مرتضی الویری

اخبار اجتماعی اخبار ویژه

امروز وقت همکاری جامعه جهانی است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در جریان برگزاری سی‌امین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور اعضا برگزار شد و ایرج...