برچسب: مرخصی زندانیان

اخبار سیاسی

اسماعیلی: مرخصی ۱۰۰ هزار زندانی تا پایان فروردین تمدید شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی گفت: شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان حسن رفتار زندانیان است؛ چه در دوره تحمل حبس و چه در ایام مرخصی،...