برچسب: مرخصی زندانی

اخبار سیاسی

انتقاد به دستگاه قضایی در اعطای مرخصی به زندانیان در این شرایط وارد نیست

پَرنیوز
سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقادات وارده به دستگاه قضایی درباره مرخصی به زندانیان در زمان کرونا اظهار کرد: انتقاد وارده به دستگاه...