برچسب: مرز شلمچه و چذابه

اخبار سیاسی

عراق: گذرگاه‌های شلمچه و سومار همزمان بازگشایی خواهند شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، عمر الوائلی، رئیس هیات گذرگاه های مرزی عراق در گفت وگو با المربد گفت که این هیات نامه ای رسمی برای بازگشایی...