برچسب: مرضیه بهبهانی

اخبار فرهنگی

بزرگداشت جان باختگان سینا رکس آبادان

پَرنیوز
۲۸ مرداد ١٣۵٧، سینما رکس آبادان در زمان نمایش فیلم دچار آتش‌سوزی شد. در این حادثه که تحقیقات بعدی از عمدی‌بودن آن حکایت داشتند، اکثر...