برچسب: مرکز تحقیقات چشم

اخبار اجتماعی

پنجمین سمینار “تازه‌های خشکی چشم”

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، تعریف اپیدمیولوژی و طبقه‌بندی خشکی چشم، تشخیص و درمان‌های جدید خشکی چشم، خشکی چشم در کودکان، نقش Digital devices و VDTs( گوشی‌های...