برچسب: مرکز تحقیقات ژنومیک

اخبار اجتماعی اخبار ویژه

خطر افزایش بروز سرطان در سال‌های آتی

پَرنیوز
دکتر وحیدرضا یاسایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین گزارش رسمی منتشره توسط وزارت بهداشت از آمار سرطان در سال ۱۳۹۳ و بر...