برچسب: مرکز تحقیقات

اخبار اجتماعی

روسای ۳ مرکز تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شدند

پَرنیوز
با حکم رییس سازمان غذا و دارو؛ رییس مرکز تحقیقات سلامت آب، رییس مرکز و دبیر هیات امنای مرکز تحقیقات حلال و رییس مرکز تحقیقات...