برچسب: مرکز مدیریت ترافیک

اخبار سیاسی

بازدید اعضای کمیسیون عمران از پلیس راهور ناجا و مرکز مدیریت ترافیک

پَرنیوز
سید البرز حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون عمران بیان کرد: امروز بعد از ظهر اعضای...