برچسب: مرکز کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان در دادگستری تهران

اخبار سیاسی

افتتاح مرکز کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان در دادگستری تهران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، با حضور محمد جواد حشمتی مهذب و در راستای کاهش آمار...