برچسب: مریم ابراهیمه

اخبار فرهنگی

بازگشت مرغ‌های آتشی به آغوش دریاچه ارومیه

پَرنیوز
با گذشت پنج سال از احیای تقریبی دریاچه ارومیه، فلامینگوها دوباره به سواحل رحمانلو و قبادلوی دریاچه ارومیه واقع در شهرستان عجب شیر بازگشتند. غذای...