برچسب: مزد کارگران

اخبار اقتصادی

بن خواربار کارگران معادل پول چیپس و پفک است!

پَرنیوز
به گزارش «تابناک»، ابوالفضل اشرف منصوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار باید از فروردین ماه هر سال تشکیل شود...